Kolejna edycja Festiwalu „Kalejdoskop” coraz bliżej

Kolejna edycja Festiwalu "Kalejdoskop" coraz bliżej

„Kalejdoskop” jest cyklicznym białostockim festiwalem tańca współczesnego, a jego jubileuszowa XV edycja zostanie zrealizowana w terminie 26 – 29.04.2018 r. w Białymstoku. Data trwania tegorocznego Festiwalu zbiega się z obchodami Międzynarodowego Dnia Tańca, który został ustanowiony na dzień 29 kwietnia, co dodatkowo podnosi rangę całego wydarzenia.

Kilkunastoletnia tradycja festiwalu potwierdza nie tylko znaczenie, trwałość i popularność festiwalu, ale również jego potencjał. Niewiele kulturalnych inicjatyw w mieście, a także i w regionie, organizowanych przez organizacje pozarządowe, może poszczycić się tak długą tradycją i długim doświadczeniem w realizacji, tym bardziej, że dziedzina, którą zajmuje się Kalejdoskop, wielu wydaje się elitarna. Cieszy więc coraz większą frekwencją podczas różnorodnych wydarzeń festiwalowych, świadczącą o rosnącym zainteresowaniu tańcem.

W ciągu 4 dni, poza spektaklami, zrealizowany zostanie szeroki program wydarzeń poza spektaklowych: wystawa, spotkanie autorskie, wykłady, integracyjna impreza taneczna, spotkania teoretyków i krytyków tańca, rozmowy z widzami.

Ponadto w programie naszego Festiwalu, jako jedynego w kraju, łączą się trzy ważne elementy przewodnie: stawiamy na rozwój krytyki i wiedzy o tańcu, łączymy elementy wydarzeń artystycznych z integracją społeczną oraz promujemy, obok tradycyjnych form, także współczesną sztukę.

  • Festiwal realizowany jest przez Podlaskie Stowarzyszenie Tańca wraz z partnerami:
  • Operą i Filharmonią Podlaską
  • Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
  • Uniwersyteckie Centrum Kultury przy Uniwersytecie w Białymstoku
  • DanceOFFnia Studio Działań Kreatywnych
  • Policealne Studium Wokalno-Aktorskie
  • Miodosytnia

Wydarzenie otrzymało także Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku.

Festiwal Kalejdoskop jest najważniejszą i największą imprezą promującą taniec współczesny w północno – wschodniej Polsce, a w 2018 r. podejmie nowy temat – przenikania się i wpływu różnych dziedzin sztuki w tańcu współczesnym.

XV Jubileuszowa edycja Festiwalu „Kalejdoskop” powstaje w oparciu o nowy pomysł, a mianowicie będzie nawiązywała do idei korelacji tańca z innymi dziedzinami sztuki. W centrum naszego zainteresowania będzie ukazanie wzajemnego przenikania się sztuki, wpływu, jaki ma ona na ostateczny kształt dzieła w teatrze tańca.  Chcemy podkreślić jak duże znaczenie na przestrzeni wieków miał taniec dla rozwoju sztuki oraz jak bardzo rozwój sztuki wpłynął na dzisiejszy kształt sztuki tańca i choreografii.

Taniec, jako element kultury człowieka obecny był już od zarania dziejów, spełniał określone funkcje społeczne, strukturalne i estetyczne, kształtował rozwój kultury i sztuki. Od wieków motywy tańca pojawiają się w literaturze polskiej i światowej, w malarstwie, rzeźbie, fotografii; polskie tańce ludowe stanowią ważną część dziedzictwa kulturowego, muzyka i rytm zaś, są nieodłącznym elementem sztuki tańca.

Z kolei powstanie tańca współczesnego w XX w. i rozwój tańca nowoczesnego przeniknęły do teatru tworząc nowy gatunek sceniczny – teatr tańca, a w filmie – np. bollywood. Właśnie ten wzajemny wpływ różnych form sztuki w dziedzinie tańca staje się kluczowym zagadnieniem tegorocznej edycji Festiwalu.

Poprzez starannie wyselekcjonowane spektakle, panele dyskusyjne, spotkania, jam taneczno – muzyczny, spotkania autorskie, prezentacje i wzajemny kontakt widzów z artystami będziemy starali się pokazać i przybliżyć taniec jako niepowtarzalne zjawisko kompilacji sztuk, realizując tym samym tegoroczną ideę Festiwalu.

Wybór spektakli opiera się głównie na temacie przenikania się różnych dziedzin sztuki ze sztuką tańca, a także różnorodności w tańcu współczesnym.

Z czego czerpią artyści, czym się inspirują?

Jakie nurty, dziedziny sztuki łączą na scenie?

Jak inne dziedziny sztuki wpływają na ich proces twórczy?

Szczegółowe informacje dotyczące Festiwalu Kalejdoskop.

Materiały Organizatora.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *