Głosowanie w plebiscycie Podlasianka 2018

Regulamin.

Postanowienia Ogólne:

1. Portal ObcasyPodlasia.pl jest jedynym Organizatorem konkursu „Podlasianka 2018” zwanego dalej Plebiscytem.

2. Uczestniczka Plebiscytu zwana dalej Uczestniczką, jest to osoba, która zgłosiła się samodzielnie lub przy pomocy osoby trzeciej do udziału w Plebiscycie.

3. Zgłoszenie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie przez Organizatora wszelkich nadesłanych przez Uczestniczkę bądź osobę zgłaszającą materiałów bez konieczności podawania źródła ich pochodzenia i autora.

Regulamin głosowania.

1. Głosowanie internetowe trwa od 12.02.2019r. do 03.03.2019r. włącznie.

2. W trakcie głosowania, każdy może jednorazowo oddać głos na daną Uczestniczkę Plebiscytu.

3. Głosować można wchodząc na profil wybranej Uczestniczki Plebiscytu, oddając głos za pomocą przycisku do głosowania.

4. Ilość głosów oddanych na Uczestniczkę jest widoczna pod ikoną „serce” na jej profilu.

5. Na podstawie oddanych głosów zostaną wybrane Panie (po pięć w każdej kategorii), które przejdą do etapu trzeciego Plebiscytu – głosowania Jury. Jury z podanych kandydatur wytypuje 1,2 i 3 miejsce w każdej kategorii niezależne od ilości głosów Internautów.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki kandydatki Plebiscytu „Podlasianka 2018” pozyskały głosy internautów.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe pomiędzy Uczestniczkami Plebiscytu.

8. Według regulaminu nadesłane przez kandydatki lub osoby trzecie zgłoszenia są jednoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych. Więcej o polityce prywatności.

9. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 25.05.2018 r. o ochronie danych osobowych w skrócie zwaną RODO,  przez Portal ObcasyPodlasia.pl tylko i wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania statuetek, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Portalu ObcasyPodlasia.pl, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz warunków udziału w Plebiscycie.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres obcasypodlasia@wp.pl

ObcasyPodlasia.pl