Nowe tematy bezpłatnych warsztatów w CI i PKZ w Białymstoku

Nowe tematy bezpłatnych warsztatów w CI i PKZ w Białymstoku

Nazwa zajęć: Sztuka porozumiewania się bez tajemnic

Termin: 10.08.2017, godz. 09.00-15.00

Zakres tematyczny:

 • zasady nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych
 • aktywne słuchanie
 • zasady skutecznego mówienia
 • przezwyciężanie barier komunikacyjnych

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 08.08.2017


Nazwa zajęć: Zredukuj stres

Termin: 18.08.2017, godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • rola stresu w życiu człowieka
 • czynniki stresogenne
 • analiza postaw życiowych
 • poznanie i praktyczne przećwiczenie technik relaksacji i innych technik radzenia sobie ze stresem

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 16.08.2017


Nazwa zajęć: Moja firma

Termin: 22-23.08.2017, godz. 09.00-15.00

Zakres tematyczny:

 • cechy osobowościowe ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej
 • działania przygotowawcze pomocne w założeniu własnej firmy
 • zasady sporządzania biznesplanu
 • formalności przy podejmowaniu działalności gospodarczej
 • sposoby szukania pomocy doradczej
 • możliwości uzyskania wsparcia finansowego na założenie firmy
 • obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 18.08.2017


Nazwa zajęć: Personal Branding krok po kroku

Termin: 24.08.2017, godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • czym jest marka osobista
 • wykorzystanie koncepcji marki osobistej na rynku pracy
 • sposoby budowania marki osobistej

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 22.08.2017


Nazwa zajęć: Odkryj swój potencjał zawodowy i osobisty

Termin: 28-29.08.2017, godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • poznanie własnego potencjału zawodowego
 • odkrycie własnych możliwości i wykorzystanie ich na rynku pracy
 • kształtowanie aktywnych postaw
 • nauczenie umiejętności świadomego kierowania swoimi decyzjami i drogą zawodową

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 24.08.2017


Nazwa zajęć: Trening kreatywności

Termin: 29.08.2017, godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • pobudzenie do twórczego działania i rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • rozwijanie kreatywności
 • fazy i etapy procesu twórczego
 • motywatory i blokady w kreatywnym myśleniu

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 25.08.2017


Nazwa zajęć: Bądź skuteczny w poszukiwaniu pracy

Termin: 30.08.2017, godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • zasady pisania CV i listu motywacyjnego; rodzaje CV
 • najczęściej występujące błędy w dokumentach aplikacyjnych
 • zapoznanie ze sposobami prowadzenia rozmów z kandydatami do pracy
 • metody selekcji i rekrutacji
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • analiza najczęściej zadawanych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 28.08.2017


Nazwa zajęć: Skutecznie zarządzam sobą w czasie

Termin: 31.08.2017, godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • sposoby formułowania i realizacji celów
 • zastosowanie zasady SMART
 • indywidualne style zarządzania czasem
 • rozpoznanie własnego sposobu zarządzania sobą w czasie
 • metody radzenia sobie z zaległościami

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 29.08.2017


Nazwa zajęć: Coaching przedsiębiorczości drogą do sukcesu.
Kompleksowe przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w oparciu o fińską metodę TOY-model. Entrepreneurship-based Learning

Termin: 05.09.2017 (pierwsza sesja), godz. 09.00-14.00

Sesje kolejne: 08.09, 12.09, 15.09, 19.09, 22.09, 26.09

Zakres tematyczny:

Celem warsztatów jest nabywanie i doskonalenie osobistych umiejętności przedsiębiorczych uczestników oraz dobre przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez zastosowanie coachingu. W trakcie 7 sesji rozwijane będą umiejętności związane z:

 • wyznaczaniem i realizacją celów w działalności gospodarczej
 • zarządzaniem sobą w trakcie prowadzenia firmy
 • pozyskiwaniem i utrzymywaniem klientów, nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów biznesowych
 • poznaniem perspektywy klienta i rozpoznaniem jego potrzeb
 • marketingiem, reklamą, sposobami dotarcia do klienta
 • budowaniem sieci kontaktów w działalności gospodarczej
 • wycenianiem i sprzedawaniem produktów/usług oferowanych przez firmę
 • prezentowaniem oferty handlowej

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 01.09.2017 lub do wyczerpania miejsc.

Informacje i zapisy: telefonicznie 85 74 97 244, biciz@wup.wrotapodlasia.pl albo osobiście – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, Białystok, pokój nr 4 i 10. Warsztaty są bezpłatne.

Materiały Organizatora.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *