Nowe tematy bezpłatnych warsztatów w CI i PKZ w Białymstoku

Nowe tematy bezpłatnych warsztatów w CI i PKZ w Białymstoku

Nazwa zajęć: Zredukuj stres

Termin: 17.01.2018, godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • rola stresu w życiu człowieka
 • czynniki stresogenne
 • analiza postaw życiowych
 • poznanie i praktyczne przećwiczenie technik relaksacji i innych technik radzenia sobie ze stresem

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 15.01.2018


Nazwa zajęć: Wspieranie rozwoju pracodawców i pracowników sektora MŚP w województwie podlaskim

Termin: 19.01.2018, godz. 9.30-11.00

Zakres tematyczny:

 • zasady rekrutacji i warunki przyznawania dofinansowania,
 • określanie celów i dobór usług rozwojowych,
 • procedura rejestracyjna firmy w Bazie Usług Rozwojowych,
 • praktyczne przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
 • realizacja Umowy wsparcia

Wymagania wstępne: osoby prowadzące własną działalność gospodarczą/ przedstawiciele przedsiębiorców sektora MŚP
Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 16.01.2018


Nazwa zajęć: Biznesplan od podstaw

Termin: 18.01.2018, godz. 09.00-15.00

Zakres tematyczny:

 • definicja i użyteczność biznesplanu
 • rola biznesplanu w ubieganiu się o dotację z PUP lub w ramach projektów UE
 • przydatność biznesplanu w zakładaniu i prowadzeniu firmy
 • struktura biznesplanu i wniosku o dotację z PUP
 • zasady tworzenia biznesplanu
 • praktyczne przygotowanie biznesplanu

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 16.01.2018


Nazwa zajęć: Coaching przedsiębiorczości drogą do sukcesu. Kompleksowe przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w oparciu o fińską metodę TOY-model. Entrepreneurship-based Learning

Termin: 23.01.2018 (pierwsza sesja)09.00-14.00
Sesje kolejne: 26.01, 30.01, 02.02, 06.02, 09.02, 13.02

Zakres tematyczny:

 • Celem warsztatów jest nabywanie i doskonalenie osobistych umiejętności przedsiębiorczych uczestników oraz dobre przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez zastosowanie coachingu. W trakcie 7 sesji rozwijane będą umiejętności związane z:
 • wyznaczaniem i realizacją celów w działalności gospodarczej
 • zarządzaniem sobą w trakcie prowadzenia firmy
 • pozyskiwaniem i utrzymywaniem klientów, nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów biznesowych
 • poznaniem perspektywy klienta i rozpoznaniem jego potrzeb
 • marketingiem, reklamą, sposobami dotarcia do klienta
 • budowaniem sieci kontaktów w działalności gospodarczej
 • wycenianiem i sprzedawaniem produktów/usług oferowanych przez firmę
 • prezentowaniem oferty handlowej

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż planujące założyć własną działalność gospodarczą

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 20.01.2018


Nazwa zajęć: Odkryj swój potencjał zawodowy i osobisty

Termin: 15-16.01.2018, godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • poznanie własnego potencjału zawodowego
 • odkrycie własnych możliwości i wykorzystanie ich na rynku pracy
 • kształtowanie aktywnych postaw
 • nauczenie umiejętności świadomego kierowania swoimi decyzjami i drogą zawodową

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 11.01.2018


Nazwa zajęć: Asertywność bez tajemnic

Termin: 24.01.2018, godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • pojęcie asertywności
 • rozpoznawanie zachowań asertywnych
 • budowanie postawy asertywnej
 • techniki asertywne

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 22.01.2018


Nazwa zajęć: Bądź skuteczny w poszukiwaniu pracy

Termin: 25.01.2018, godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • zasady pisania CV i listu motywacyjnego; rodzaje CV
 • najczęściej występujące błędy w dokumentach aplikacyjnych
 • zapoznanie ze sposobami prowadzenia rozmów z kandydatami do pracy
 • metody selekcji i rekrutacji
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • analiza najczęściej zadawanych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 23.01.2018

Informacje i zapisy: telefonicznie 85 74 97 244, biciz@wup.wrotapodlasia.pl albo osobiście – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, Białystok, pokój nr 4 i 10. Warsztaty są bezpłatne.

Materiały Organizatora.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *