Nowe tematy bezpłatnych warsztatów w CI i PKZ w Białymstoku

Nowe tematy bezpłatnych warsztatów w CI i PKZ w Białymstoku

Nazwa zajęć: Zredukuj stres

Termin: 18.07.2018, godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • rola stresu w życiu człowieka
 • czynniki stresogenne
 • analiza postaw życiowych
 • poznanie i praktyczne przećwiczenie technik relaksacji i innych technik radzenia sobie ze stresem

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 16.07.2018


Nazwa zajęć: Wspieranie rozwoju pracodawców i pracowników sektora MŚP w województwie podlaskim

Termin: 13.07.2018, godz. 9.30-11.30

Zakres tematyczny:

 • zasady rekrutacji i warunki przyznawania dofinansowania,
 • określanie celów i dobór usług rozwojowych,
 • procedura rejestracyjna firmy w Bazie Usług Rozwojowych,
 • praktyczne przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
 • realizacja Umowy wsparcia

Wymagania wstępne: osoby prowadzące własną działalność gospodarczą/ przedstawiciele przedsiębiorców sektora MŚP
Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 11.07.2018


Nazwa zajęć: Trening kreatywności

Termin: 20.07.2018, godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • pobudzenie do twórczego działania i rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • rozwijanie kreatywności
 • fazy i etapy procesu twórczego
 • motywatory i blokady w kreatywnym myśleniu

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 18.07.2018


Nazwa zajęć: Biznesplan od podstaw

Termin: 25.07.2018; godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • definicja i użyteczność biznesplanu
 • rola biznesplanu w ubieganiu się o dotację z PUP
 • lub w ramach projektów UE
 • przydatność biznesplanu w zakładaniu i prowadzeniu firmy
 • struktura biznesplanu i wniosku o dotację z PUP
 • zasady tworzenia biznesplanu
 • praktyczne przygotowanie biznesplanu

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż planujące założyć własną działalność gospodarczą

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 23.07.2018


Nazwa zajęć: Odkryj swój potencjał zawodowy i osobisty

Termin: 30-31.07.2018, godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • poznanie własnego potencjału zawodowego
 • odkrycie własnych możliwości i wykorzystanie ich na rynku pracy
 • kształtowanie aktywnych postaw
 • nauczenie umiejętności świadomego kierowania swoimi decyzjami i drogą zawodową

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 26.07.2018


Nazwa zajęć: Asertywność bez tajemnic

Termin: 26.07.2018, godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • pojęcie asertywności
 • rozpoznawanie zachowań asertywnych
 • budowanie postawy asertywnej
 • techniki asertywne

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 24.07.2018


Informacje i zapisy: telefonicznie 85 74 97 244, biciz@wup.wrotapodlasia.pl albo osobiście – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, Białystok, pokój nr 4 i 10. Warsztaty są bezpłatne.

Materiały Organizatora.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *