Zgłoś się do Plebiscytu „Podlasianka 2018”

Zgłoś się do Plebiscytu  „Podlasianka 2018”

Prowadzisz własny biznes? Realizujesz projekt mający na celu wsparcie kobiecego biznesu? Jesteś kobietą z pasją? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałaś twierdząco i dodatkowo pochodzisz bądź mieszkasz na Podlasiu, ten plebiscyt jest właśnie dla Ciebie.

Zgłoś się lub nominuj osobę, która według Ciebie powinna wziąć udział w Plebiscycie.

Kategorie:

  • biznes
  • pasja

O plebiscycie:

„Podlasianka 2018” jest już trzecią edycją plebiscytu, którego inicjatorem i organizatorem jest nasz portal.  Plebiscyt to ukłon w stronę wyjątkowych kobiet z naszego regionu, które z powodzeniem kształtują swój biznes lub oddają się pasji.

–  Uważam, że my, kobiety powinnyśmy doceniać się wzajemnie i na szczęście zazwyczaj nie mamy z tym problemu. Jednak problem pojawia się wtedy, kiedy mamy docenić siebie i swoje własne działania. Nauczmy się zatem doceniać siebie i to, co robimy, nauczmy się cieszyć tym, ale przede wszystkim nie bójmy się pokazywać swoich działań innym. – Elżbieta Stankowiak – Redaktor Naczelna portalu.

Patroni Medialni tegorocznej edycji plebiscytu „Podlasianka 2018”:

  • Twoja Telewizja Regionalna
  • Imperium Kobiet
  • Bia24
  • Radio Eska
  • Przedsiębiorcza Kobieta Białystok

Wzorem poprzednich edycji plebiscyt odbywa się w czterech etapach:

ETAP I zgłoszenia 08.01.2019 – 06.02.2019r. do godz. 24:00. Po zakończeniu etapu pierwszego Organizator zamieszcza profile kandydatek na portalu ObcasyPodlasia.pl.

ETAP II głosowanie internetowe 12.02.2019 – 03.03.2019 r. do godz. 24:00. W trakcie głosowania, każdy będzie mógł oddać jednorazowo głos na daną Uczestniczkę. Na podstawie oddanych głosów zostaną wyłonione Panie, które przejdą do etapu trzeciego – po pięć w każdej kategorii. Uwaga – głosowanie internautów ma na celu wyłonienie kandydatek, które przejdą do kolejnego etapu. Na wyniki głosowania Jurorów nie ma wpływu ilość głosów, które kandydatka zdobyła w trakcie głosowania internetowego.

ETAP III głosowanie Jurorów 04.03.2019 – 14.03.2019r. Jury z podanych kandydatur wytypuje 1,2 i 3 miejsce w każdej kategorii.

ETAP IV wręczenie statuetek „Podlasianka 2018”, które odbędzie się podczas Gali Finałowej 15 marca w Hotelu Podlasie & Restauracji Lipcowy Ogród . Gala Finałowa Plebiscytu jest wydarzeniem zamkniętym, w którym uczestniczyć będą kandydatki, które zakwalifikowały się do III etapu Plebiscytu oraz Goście portalu. Na zwyciężczynie plebiscytu oprócz statuetki „Podlasianka 2018”, czekają atrakcyjne nagrody. Dodatkowo zostaną nagrodzone Panie (po jednej z każdej kategorii), które otrzymają największą ilość głosów podczas głosowania internetowego.

Kto może wziąć udział w Plebiscycie „Podlasianka 2018”:
– do Plebiscytu zgłosić się mogą Panie urodzone bądź mieszkające obecnie na Podlasiu;
– ich działania/biznes odbywać się powinny m.in. na Podlasiu.

Korzyści udziału w Plebiscycie:

Kandydatki zyskują darmową promocję, ponieważ sylwetki wraz z opisem działalności Uczestniczek będą prezentowane na łamach portalu w trakcie II etapu konkursu.

Jak się zgłosić?

Zgłoszeń dokonujemy drogą e-mailową na adres zgloszenia@obcasypodlasia.pl w temacie e-maila wpisując „Podlasianka 2018” lub poprzez przycisk „Zgłoś się” znajdujący się poniżej.

UWAGA!
Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Plebiscytu.

 

Regulamin.

Postanowienia Ogólne

1. Portal ObcasyPodlasia.pl jest jedynym Organizatorem konkursu zwanego dalej Plebiscytem „Podlasianka 2018”

2. Plebiscyt trwa do dnia 15.03.2019

3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą 25.05.2018 r. o ochronie danych osobowych w skrócie zwaną RODO, przez portal ObcasyPodlasia.pl tylko i wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług portalu ObcasyPodlasia.pl, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz warunkach udziału w Plebiscycie jak i dat jego dotyczących.

5. Organizator nie zna wyników Plebiscytu do momentu jego rozstrzygnięcia w trakcie Gali wręczenia statuetek.

Zgłoszenia:

1. Zgłoszeń można dokonywać osobiście lub poprzez osoby trzecie.

2. Każda Kandydatka może wziąć udział tylko w jednej Kategorii Plebiscytu.

3. W kategorii „biznes” zgłosić się mogą Panie posiadające działalność gospodarczą, będące właścicielkami/współwłaścicielkami firmy.

4. Zgłoszenie do Plebiscytu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu.

5.Osoba trzecia dokonująca zgłoszenia Kandydatki w Plebiscycie oświadcza, że dysponuje;
a) zgodą Kandydatki na przetwarzanie jej danych osobowych podanych w zgłoszeniu na potrzeby Plebiscytu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoba trzecia ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość zgłoszonych danych oraz wszelkie roszczenia ze strony kandydatki w związku z wykorzystaniem jej danych osobowych.
b) zgodą na korzystanie przez Organizatora z przekazanego w ramach Plebiscytu w zakresie rozpowszechniania informacji o przedmiocie działalności Kandydatki na portalu ObcasyPodlasia.pl, portalowych social media oraz na stronach internetowych patronów medialnych i sponsorów, partnerów Plebiscytu wraz z jej wizerunkiem.

6. Zgłoszenia Kandydatki dokonuje się poprzez przesłanie e-maila na adres zgloszenia@obcasypodlasia.pl w tytule wpisując „Podlasianka 2018” lub poprzez przycisk „Zgłoś się” znajdujący się na stronie Organizatora.

7. Poprawne zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko (wymagana w obu kategoriach)
– nazwa firmy (wymagana tylko w kategorii biznes)
– krótki, ciekawy opis działalności/pasji (wymagany w obu kategoriach)
– kontakt telefoniczny i e-mailowy
– wybór kategorii
– zdjęcie Uczestniczki (z podaniem autora zdjęcia jeśli jest taka potrzeba)
– podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (kandydatki otrzymują od Organizatora po przesłaniu zgłoszenia) – obowiązkowe.

8. Nie podanie wszystkich wymaganych w zgłoszeniu danych spowoduje niezakwalifikowanie się do udziału w Plebiscycie.

9. Nadesłane informacje po rozpoczęciu głosowania internetowego nie podlegają modyfikowaniu.

10. W przypadku zgłoszenia poprzez osobę trzecią, oprócz informacji zawartych w punkcie 7 zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej.

11. Do Plebiscytu zgłosić się również mogą Panie, które brały udział w poprzednich edycjach plebiscytu.

Dane osobowe:

1. Administratorem danych osobowych jest Eldam Elżbieta Stankowiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Eldam Elżbieta Stankowiak. Kontakt: obcasypodlasia@wp.pl

2. Dane osobowe przekazane administratorowi przetwarzane będą na potrzeby plebiscytu „Podlasianka 2018”. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą 25.05.2018 r. o ochronie danych osobowych w skrócie zwaną RODO, przez portal ObcasyPodlasia.pl tylko i wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług portalu ObcasyPodlasia.pl, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

3. Dane Osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania zgody. Zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, kandydatka może wycofać w dowolnym momencie poprzez zgłoszenie chęci wycofania danych osobowych w wiadomości przesłanej na adres administrator@obcasypodlasia.pl.

4. Kandydatka posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres obcasypodlasia@wp.pl

ObcasyPodlasia.pl

Zgłoś się

Plakat i grafika – autor Lawreszuk.eu

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *