PUP finansuje staże – sprawdź jakie warunki musisz spełnić

PUP finansuje staże – sprawdź jakie warunki musisz spełnić

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w 2017 r. planuje zorganizować około 925 staży w tym 170 współfinansowanych w ramach środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie na staż w ramach jednego z realizowanych projektów możemy skierować osoby długotrwale bezrobotne po 30 roku życia, posiadające orzeczenie stopnia niepełnosprawności lub osoby po 50 roku życia ( RPOWP). Drugi jest skierowany do osób zarejestrowanych w Urzędzie, które nie ukończyły 30 roku życia ( POWER)

Staż to doskonała okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego przez osoby, które wkraczają na rynek pracy, które wypadły z rynku pracy, pracowały kilkanaście lat w jednej firmie na jednym stanowisku pracy lub czują się niepewnie po przerwie związanej z macierzyństwem.

JAKIE SĄ ZALETY STAŻU?

Pracodawca:

 • brak kosztów związanych z utrzymaniem pracownika w trakcie stażu;
 • nawet 6 miesięcy organizacji stażu, co daje 6 miesięcy na wdrożenie, zapoznanie z polityką i kulturą firmy;
 • stażysta to również dodatkowe ręce do pracy i pomoc w bieżącym działaniu firmy;
 • możliwość zapewnienia startu na rynku pracy np. osobom bez doświadczenia zawodowego (tzw. dobre praktyki);
 • bezkosztowa rekrutacja, która oszczędza cenny czas – wstępna selekcja urzędu pracy poprzez wyszukiwanie osób spełniających kryteria i wymagania pracodawców;
 • możliwość przyjęcia na staż kandydata wskazanego przez pracodawcę, bez procesu rekrutacji;
 • koszt badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu również pokrywa Powiatowy Urząd Pracy;
 • po stażu zatrudniana jest już osoba, która wdrożyła się do pracy pod okiem opiekuna, została przygotowana do wykonywania powierzonych jej zadań w trakcie odbywania stażu (zatrudnienie osoby bezrobotnej po stażu możliwe jest na część etatu – minimum ½).

Bezrobotny:

 • nabycie wiedzy praktycznej – przyuczenie do pracy w zawodzie, na konkretnym stanowisku pracy;
 • nawet do 6 miesięcy organizacji stażu – to czas na poznanie specyfiki pracy w przedsiębiorstwie, czy organizacji, oswojenie z rynkiem pracy;
 • nabycie doświadczenia zawodowego – dobrze widziane w późniejszym okresie w przypadku poszukiwania zatrudnienia;
 • możliwość przebranżowienia w przypadku osób posiadających doświadczenie zawodowe w innej dziedzinie;
 • na staż może zostać przyjęta każda osoba zarejestrowana jako bezrobotna, niezależnie od jej wieku, albo czasu jaki upłynął od ukończenia szkoły
 • możliwość odbycia stażu u wskazanego przez siebie pracodawcy (bezrobotny może samodzielnie poszukać pracodawcy, który złoży imienny wniosek i wskaże go jako przyszłego stażystę);
 • zapewnienie zatrudnienia na co najmniej 3 miesiące po odbytym stażu;
 • w trakcie stażu urząd wypłaca bezrobotnemu stypendium stażowe w kwocie ok. 1000 zł/m-c , odprowadzane są również składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS (w tym składki emerytalne).

Jak ubiegać się o staż?

 • pracodawca zamierzający zorganizować staż; składa wniosek o zorganizowanie stażu do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku ( do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.bialystok.praca.gov.pl lub w pok. 307 A w jego siedzibie);
 • staż odbywa się na podstawie programu określonego w umowie z pracodawcą bez nawiązywania stosunku pracy z osobą bezrobotną;
 • organizator nie ponosi kosztów organizacji stażu a bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, to jest ok. 1 000 zł brutto, wypłacanego przez Urząd.

W pierwszej kolejności do realizacji przyjmowane są wnioski, organizatorów, którzy zobowiązują się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu, na okres min. 3 miesięcy.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu ul . Pogodna 63/1 w pok. 307 A na III p. tel. 85 747 38 09. Będą przyjmowane do momentu wyczerpania środków.

Materiały Organizatora.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *