Bezpłatne warsztaty w CI i PKZ w Białymstoku

Bezpłatne warsztaty w CI i PKZ w Białymstoku

Tematy bezpłatnych warsztatów w CI i PKZ w Białymstoku:

Nazwa zajęć: Zredukuj stres

Termin: 17.07.2019 godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • rola stresu w życiu człowieka
 • czynniki stresogenne
 • analiza postaw życiowych
 • poznanie i praktyczne przećwiczenie technik relaksacji i innych technik radzenia sobie ze stresem

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 16.07.2019

Nazwa zajęć: Odkryj swój potencjał zawodowy i osobisty

Termin: 15-16.07.2019 godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • definicja i użyteczność biznesplanu
 • rola biznesplanu w ubieganiu się o dotację z PUP
 • lub w ramach projektów UE
 • przydatność biznesplanu w zakładaniu i prowadzeniu firmy
 • struktura biznesplanu i wniosku o dotację z PUP
 • zasady tworzenia biznesplanu
 • praktyczne przygotowanie biznesplanu

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 11.07.2019

Nazwa zajęć: Asertywność bez tajemnic

Termin: 18.07.2019 godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • pojęcie asertywności
 • rozpoznawanie zachowań asertywnych
 • budowanie postawy asertywnej
 • techniki asertywne

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 16.07.2019

Nazwa zajęć: Bądź skuteczny w poszukiwaniu prac i osobisty

Termin: 25.07.2019 godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • zasady pisania CV i listu motywacyjnego; rodzaje CV
 • najczęściej występujące błędy w dokumentach aplikacyjnych
 • zapoznanie ze sposobami prowadzenia rozmów
  z kandydatami do pracy
 • metody selekcji i rekrutacji
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • analiza najczęściej zadawanych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 23.07.2019

Nazwa zajęć: Coaching przedsiębiorczości drogą do sukcesu. Kompleksowe przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w oparciu o fińską metodę TOY-model. Entrepreneurship-based Learning

Termin: 09.07.2019 (pierwsza sesja) Sesje kolejne: 12.07, 16.07, 19.07, 23.07, 26.07, 30.07, godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • zasady pisania CV i listu motywacyjnego; rodzaje CV
 • najczęściej występujące błędy w dokumentach aplikacyjnych
 • zapoznanie ze sposobami prowadzenia rozmów z kandydatami do pracy
 • metody selekcji i rekrutacji
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • analiza najczęściej zadawanych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem:05.07.2019

Informacje i zapisy: telefonicznie 85 74 97 244, 85 74 97 243, biciz@wup.wrotapodlasia.pl albo osobiście – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, Białystok, pokój nr 4 i 10. Warsztaty są bezpłatne.

Materiały Organizatora.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *