Bezpłatne warsztaty w CI i PKZ w Białymstoku

Bezpłatne warsztaty w CI i PKZ w Białymstoku

Tematy bezpłatnych warsztatów w CI i PKZ w Białymstoku:

Nazwa zajęć: Moja droga do pracy

Moja droga do pracy – cz. 1. – od czego zacząć?

Termin: 03.09.2019

godz. 9.00 – 13.00

Zakres tematyczny:

 • określenie preferencji zawodowych,
 • wybór celu zawodowego,
 • opracowanie celu zawodowego.

Moja droga do pracy– cz. 2. – gdzie i jak szukać pracy?

Termin: 04.09.2019

godz. 9.00 – 13.00

Zakres tematyczny:

 • wykorzystanie dostępnych źródeł w procesie poszukiwania pracy
 • metody poszukiwania pracy
 • budowanie sieci kontaktów

Moja droga do pracy – cz. 3. – dokumenty aplikacyjne

Termin: 05.09.2019

godz. 9.00 – 13.00

Zakres tematyczny:

 • zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych
 • określenie mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • tworzenie CV chronologicznego i funkcjonalnego

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 02.09.2019

Nazwa zajęć: Zredukuj stres

Termin: 25.09.2019 godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • rola stresu w życiu człowieka
 • czynniki stresogenne
 • analiza postaw życiowych
 • poznanie i praktyczne przećwiczenie technik relaksacji i innych technik radzenia sobie ze stresem

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 16.09.2019

Nazwa zajęć: Biznesplan od podstaw

Termin: 12.09.2019, godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • definicja i użyteczność biznesplanu
 • rola biznesplanu w ubieganiu się o dotację z PUP lub w ramach projektów UE
 • przydatność biznesplanu w zakładaniu i prowadzeniu firmy
 • struktura biznesplanu i wniosku o dotację z PUP
 • zasady tworzenia biznesplanu
 • praktyczne przygotowanie biznesplanu

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 10.09.2019

Nazwa zajęć: Coaching przedsiębiorczości drogą do sukcesu

Kompleksowe przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w oparciu o fińską metodę TOY-model. Entrepreneurship-based Learning

Termin: 09.09.2019 (pierwsza sesja), godz. 09.00-14.00,

Sesje kolejne: 11.09, 13.09, 19.09, 27.09, 01.10, 04.10

Zakres tematyczny:

Celem warsztatów jest nabywanie i doskonalenie osobistych umiejętności przedsiębiorczych uczestników oraz dobre przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez zastosowanie coachingu. W trakcie 7 sesji rozwijane będą umiejętności związane z:

 • wyznaczaniem i realizacją celów w działalności gospodarczej
 • zarządzaniem sobą w trakcie prowadzenia firmy
 • pozyskiwaniem i utrzymywaniem klientów, nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów biznesowych
 • poznaniem perspektywy klienta i rozpoznaniem jego potrzeb
 • marketingiem, reklamą, sposobami dotarcia do klienta
 • budowaniem sieci kontaktów w działalności gospodarczej
 • wycenianiem i sprzedawaniem produktów/usług oferowanych przez firmę prezentowaniem oferty handlowej

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 05.09.2019

Nazwa zajęć: Odkryj swój potencjał zawodowy i osobisty

Termin: 23-24.09.2019; godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • poznanie własnego potencjału zawodowego
 • odkrycie własnych możliwości i wykorzystanie ich na rynku pracy
 • kształtowanie aktywnych postaw
 • nauczenie umiejętności świadomego kierowania swoimi decyzjami i drogą zawodową

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 19.09.2019

Nazwa zajęć: Asertywność bez tajemnic

Termin: 30.09.2019 godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • pojęcie asertywności
 • rozpoznawanie zachowań asertywnych
 • budowanie postawy asertywnej
 • techniki asertywne

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 26.09.2019

Nazwa zajęć: Skutecznie zarządzam sobą w czasie

Termin: 17.09.2019 godz. 09.00-14.00

Zakres tematyczny:

 • sposoby formułowania i realizacji celów
 • zastosowanie zasady SMART
 • indywidualne style zarządzania czasem
 • rozpoznanie własnego sposobu zarządzania sobą w czasie
 • metody radzenia sobie z zaległościami

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 17.09.2019

Nazwa zajęć: Coaching kariery Rozwojownik”

Termin: 16.09,18.09,20.09, 24.09,26.09.2019 godz. 09.00 – 14.00

Zakres tematyczny:

Cykl 5 inspirujących spotkań prowadzonych metodą coachingu, dzięki którym:

 • określisz cel zawodowy, na którym naprawdę Ci zależy,
 • odkryjesz swoje mocne strony,
 • stworzysz ciekawe pomysły zawodowe,
 • opracujesz efektywny plan działania

Wymagania wstępne: osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem: 12.09.2019

Informacje i zapisy: telefonicznie 85 74 97 244, 85 74 97 243, biciz@wup.wrotapodlasia.pl albo osobiście – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, Białystok, pokój nr 4 i 10. Warsztaty są bezpłatne.

Materiały Organizatora.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *