Zmiany dla bezrobotnych

Zmiany dla bezrobotnych

Znowelizowane przepisy ustawy znoszą obowiązek ustalenia przez powiatowy urząd pracy profilu pomocy dla każdego bezrobotnego.

Oczekiwanym efektem wprowadzonych zmian będzie skrócenie okresu w jakim rozpocznie się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej, oraz możliwość zastosowania przez urząd dowolnej formy pomocy określonej w ustawie.

Zakłada się, że proponowane zmiany wpłynął pozytywnie na rynek pracy. Zmiana sposobu obsługi osób bezrobotnych przez rezygnację z obowiązkowego ustalenia profilu pomocy dla każdej zarejestrowanej osoby umożliwi urzędom pracy bardziej elastyczne oddziaływanie na potrzeby bezrobotnych. Dzięki proponowanej zmianie będziemy mogli szybciej rozpoznać sytuację zawodową i trafniej dostosować określoną formę pomocy, bez ograniczeń wynikających z ustalonego profilu pomocy. Przypisany do każdego z trzech profili zamknięty katalog możliwych do zastosowania form wsparcia miał wpływ na skuteczność proponowanych działań. Osoby bezrobotne z III profilem pomocy (najbardziej oddalone od rynku pracy) miały ograniczony dostęp do podstawowych usług rynku pracy takich jak pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Zmniejszało to szanse na aktywizację zawodową tej grupy bezrobotnych.

Ustalenie profilu pomocy odbywało się na podstawie wywiadu prowadzonego przez doradcę klienta z bezrobotnym, podczas którego doradca wykorzystywał narzędzie „Kwestionariusz do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych”. Celem wywiadu jest analiza sytuacji bezrobotnego oraz jego szans na rynku pracy z uwzględnieniem 2 zmiennych: oddalenia bezrobotnego od rynku pracy i jego gotowości do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Zmiana w ustawie nie spowoduje usunięcia narzędzia teleinformatycznego do prowadzenia z osobami zarejestrowanymi wywiadu w celu określenia ich sytuacji i potrzeb. Zostanie on zmodyfikowany w taki sposób aby jako narzędzie pomocnicze dla pośredników pracy i doradców zawodowych pozwalał szybko i skutecznie dobierać propozycje pomocy zgodnie z oczekiwaniami bezrobotnego, w tym oferty pracy.

Proponowana zmiana wpłynie również na pomoc oferowaną pracodawcom przez umożliwienie doradcom klienta stosowania usługi pośrednictwa pracy do każdego bezrobotnego, co oznacza dla pracodawców większą szansę na znalezienie odpowiedniego kandydata do pracy.

Zmiany wchodzą w życie od 14 czerwca 2019 r.

Na dn. 31.05.2019 r. w rejestrze Urzędu figurowało 11 845 osób bezrobotnych, w tym z III profilem pomocy 2 526 osób co stanowi 21,3 % ogółu.

Informacja prasowa. Źródło: Rzecznik Prasowy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *