Z cyklu ekspert radzi – prawa pacjenta

Z cyklu ekspert radzi - prawa pacjenta

Przed nami wiosna i sezon zachorowań miejmy nadzieję już minął ( choć zapewne alergicy nie zgodzą się z tym twierdzeniem), w związku z czym co raz mniej będziemy mieli do czynienia ze służbą zdrowia. Jeśli jednak zdarzy nam się trafić do przychodni czy szpitala pamiętajmy, że przysługuje nam jako pacjentom szereg praw, dzięki którym możemy lepiej dbać o swoje zdrowie.

Podstawowy katalog praw pacjenta wydaje się dość szeroki i zapewnia między innymi prawo do:

  • bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej,
  • postanowienie godności i intymności,
  • wyczerpującej i rozumiałem informacji o swoim stanie zdrowia,
  • zachowania tajemnicy lekarskiej,
  • wyrażenie zgody na świadczenia medyczne,
  • otrzymania dokumentacji medycznej,
  • zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.

Z puntu widzenia prawnika największy problem pacjenci mają z wyegzekwowaniem prawa do dokumentacji medycznej – nie jest im ona albo w ogóle udostępniana, albo żądane są z tego tytułu bardzo duże opłaty. Tymczasem każdy chory ma prawo do otrzymania kopii lub oryginału swojej dokumentacji. Jeśli więc podmiot leczniczy wymaga wniesienia znacznej opłaty np. za ksero, warto zażądać wydania oryginału i samemu wykonać kopię. Co ważne nikt nie może żądać od nas pozostawienia w „zastaw” dowodu osobistego lub innego dokumentu. Oryginał dokumentacji medycznej wydaje się bowiem jedynie za pokwitowaniem, z pouczeniem o obowiązku zwrotu bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń.

Z punktu widzenia kobiet, a w szczególności mam, istotne wydaje się również prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych. Najczęściej są to bowiem niepożądane odczyny poszczepienne. Warto pamiętać, że każdy lekarz ma obowiązek przyjąć od nas zawiadomienie o niepożądanym działaniu każdego leku, a informację tą przekazać, odpowiednim podmiotom celem weryfikacji.

Wreszcie z punktu widzenia pacjenta najczęściej chcemy korzystać z prawa do wyczerpującej i rozumiałem informacji o swoim stanie zdrowia. Jako laicy w dziedzinie medycyny mamy prawo żądać od lekarza by w sposób dla nas zrozumiały, prostym i jasnym językiem wyjaśnił nam jaki jest nasz stan zdrowia, jakie leczenie może nam zaproponować i jakie są jego możliwe konsekwencji. Tylko kiedy będziemy rozumieli sytuację, z którą mamy do czynienia będziemy mogli podjąć w pełni świadomą decyzję, co do dalszego przebiegu leczenia. Co przy tym ważne w przypadku zabiegów, w których ryzyko powikłań jest większe musimy przed przystąpieniem do leczenia zostać poinformowani o możliwych skutkach ubocznych.

Wszystkie te prawa mają zapewnić mam jako pacjentom choć podstawowe poczucie bezpieczeństwa i gwarancję tego, że zaoferowane nam leczenie będzie najbardziej efektywne i najszybciej zapewni nam powrót do pełni sił.

Przygotował zespół Prawopomaga:
– r. pr. Małgorzata Kierzkowska
– r. pr. Izabela Śmietało – Żegunia

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *