Gdy ojciec dziecka nie płaci zasądzonych alimentów.

Gdy ojciec dziecka nie płaci zasądzonych alimentów.

Gdy ojciec dziecka nie płaci zasądzonych wyrokiem sądowym alimentów – co zrobić, by uzyskać należne świadczenia?
Coraz częściej dochodzi do sytuacji, kiedy rodzic zobowiązany orzeczeniem sądowym do alimentacji wobec dziecka, nie wywiązuje się z nałożonego na niego obowiązku. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, jakie kroki podjąć, by uzyskać należne dziecku świadczenia.

Po zakończeniu postępowania sądowego w sprawie o alimenty (lub o rozwód) Sąd z urzędu doręcza rodzicowi sprawującemu opiekę nad dzieckiem wyrok opatrzony w klauzulę wykonalności, czyli tzw. tytuł wykonawczy, który uprawnia do egzekucji alimentów. Gdy zobowiązany rodzic nie wpłaca zasądzonych wyrokiem kwot, możemy wystąpić do komornika sądowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik obowiązany jest z urzędu do ustalenia, jaki majątek ma osoba zobowiązana do alimentów oraz jakie dochody osiąga. Jeżeli jednak posiadamy wiedzę np. o numerze rachunku bankowego dłużnika, nieruchomościach bądź innych składnikach majątkowych będących jego własnością niewątpliwie warto przekazać informację w tym zakresie Komornikowi, gdyż może to w znacznym stopniu usprawnić egzekucję należnych dziecku alimentów. Co istotne, kosztami egzekucji komorniczej obciąża się dłużnika.

Niestety postępowanie egzekucyjne często nie przynosi pożądanych rezultatów, gdyż dłużnicy alimentacyjni na różne sposoby uchylają się od płacenia alimentów. Ukrywają swój majątek bądź podejmują nielegalne zatrudnienie, co uniemożliwia wyegzekwowanie należności alimentacyjnych. Gdy prowadzona egzekucja pozostaje bezskuteczna, możemy wystąpić o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Podstawowym warunkiem otrzymania świadczeń jest bezskuteczność egzekucji, o której możemy mówić w sytuacji, kiedy w okresie dwóch miesięcy komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uznaje się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski.

Aby otrzymać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego należy złożyć w gminie bądź ośrodku pomocy społecznej stosowny wniosek. Wzór tego wniosku wraz z wzorami oświadczeń, które wraz z wnioskiem należy przedłożyć, urzędy z reguły udostępniają w swojej siedzibie lub na stronie internetowej.

Świadczenia z Funduszu przysługują w wysokości alimentów ustalonych wyrokiem Sądu, nie wyższej jednak niż 500 zł na jedno dziecko miesięcznie. Należy także pamiętać, że świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i obecnie przyznawane są, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.

Warto wiedzieć również, iż uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów stanowi przestępstwo z art. 209 Kodeksu karnego zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch, o którym możemy poinformować Policję, składając wniosek o ściganie, co może w niektórych sytuacjach stanowić środek dyscyplinujący dłużnika.

 

frssdf

Przygotował zespół Prawopomaga:
– r. pr. Małgorzata Kierzkowska
– r. pr. Izabela Śmietało – Żegunia

Share

Comments

  1. Uważam, że to jest przykre kiedy bierze się rozwód między rodzicami a jeden z nich także bierze automatycznie rozwód ze swoim dzieckiem. Takie sytuacje dotykają coraz więcej kobiet i jestem jedną z nich. Po tylu latach małżeństwa, rozwiedliśmy się i każde poszło w swoją stronę nie miałam nic przeciwko temu żebyśmy oboje sobie ułożyli życie, ale nie uważam że to oznaczało że mój mąż miał prawo zapomnieć o swoim synie. Przestał kontaktować się z dzieckiem i przestał płacić alimenty, długo zastanawiałam się co powinnam zrobić i zdecydowałam, że skorzystam z pomocy prawnika. Pani Justyna z kancelarii jwc okazała się złotym człowiekiem, który po ludzku mnie wsparł jak i jako prawniczka okazała się rewelacyjnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *