Odziedziczyłaś spadek, ale co dalej?

Odziedziczyłaś spadek, ale co dalej?

Dużo prawdy jest w powiedzeniu, że w życiu są pewne tylko dwie rzeczy śmierć i podatki. W naszym kraju łączą się one ze sobą nieodzownie, a o majątek nabywany w drodze dziedziczenia z chęcią upomina się fiskus. Oczywiście dobrze jest gdy w ramach spadku otrzymujemy coś o znacznej wartości, znacznie gorzej gdy pozostają nam tylko dług. Poniżej wskażemy najważniejsze problemy z jakimi możemy spotkać się w przypadku postępowań spadkowych, tak by wychodzić zawsze tylko na plus.

W przypadku śmierci najbliższych osób trudno jest nam zabrać się za porządkowanie spraw majątkowych. Warto jednak zrobić to w przeciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o tym fakcie. Tylko bowiem w tym czasie możemy podjąć decyzję czy chcemy przyjąć cały spadek, czy może go odrzucić. Jeszcze nie tak dawno temu z mocy prawa dziedziczyło się wszystko (zarówno majątek jak i długi). Niedawno poprawiono działanie systemu i zasadą jest, że majątek dziedziczy się z dobrodziejstwem inwentarza. Pod tym mało mówiącym określeniem kryje się dziedziczenie majątku, którego wartość przekracza długi spadkowe. Czyli jeśli długów jest więcej niż majątku będziemy musieli spłacić dług do wysokości otrzymanego majątku – reszty długu nie będziemy zaś musieli płacić z własnej kieszeni.

W najtrudniejszych sytuacjach finansowych warto zastanowić się nad całkowitym odrzuceniem spadku ( można to uczynić zarówno przed sądem jak i u notariusza). W przypadku podjęcia takiej decyzji z majątku nie otrzymamy nic, lecz nie będziemy musieli się tłumaczyć przed bankami czy urzędami z tego ile majątku otrzymaliśmy i czy jest on wystarczający na spłatę długu. Jeśli dojdzie do odrzucenia spadku bardzo istotne by pamiętać o swoich małoletnich dzieciach. W sytuacji, w której my odrzucamy spadek przechodzi on automatycznie na nasze dzieci. Oczywiście nikt nie chce by na jego dzieciach ciążył dług. Dlatego też w terminie 6 miesięcy od odrzucenia przez nas spadku musimy zwrócić się do sądu o zgodę na odrzuceniu spadków również przez dzieci nie mające 18 lat. Co ważne samo złożenia pisma w sądzie przerywa już termin 6 miesięczny, a co za tym idzie orzeczenie zawierające zgodę na odrzucenie spadku może być wydane później.

W tym miejscu chciała bym zwrócić uwagę na, niestety nieuregulowaną, sytuację osób pozostający w związkach nieformalnych. Obecne przepisy prawa gwarantują dziedziczenie z mocy ustawy tylko małżonkom. Osoby pozostające w innych związkach by zapewnić możliwość dziedziczenia partnerowi powinny spisać testament. W ten sposób mogą one wskazać dowolną osobę jako nabywcę majątku po śmierci.

Jeśli zdecydujemy się nabyć spadek musimy o tym fakcie poinformować urząd skarbowy by ten ustalił podatek od wzbogacenia. Obecnie osoby pozostające w tzw. I kręgu spadkowego tj. między innymi rodzice, dzieci czy małżonek nie zapłacą podatku jeśli zgłoszą fakt jego nabycia w ciągu 6 miesięcy od dopełniania formalności spadkowych. W tym celu należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym formularz SD Z2 ( dostępny między innymi na stronach internetowych urzędu). Jeśli nie zgłosimy się do urzędu w odpowiednim terminie niestety będziemy musieli zapłacić podatek.

Dopełnienie wszystkich formalności związanych z nabyciem spadku może początkowo wydawać się skomplikowane, jednak z praktyce zazwyczaj przebiega sprawnie. Warto pamiętać, że niemal na każdy etapie postępowania spadkowego ważny jest okres 6 miesięcy – najpierw na podjęcie decyzji co do przyjęcia lub odrzucenia spadku, dalej zaś na rozliczeni się z fiskusem. przeprowadzenie postępowania spadkowego daje wiele korzyści np. umożliwia zarządzanie majątkiem zmarłego np. jego sprzedaż czy wynajem. W związku z tym warto jest uregulować kwestie spadkowe jak najszybciej.

Przygotował zespół Prawopomaga:
– r. pr. Małgorzata Kierzkowska
– r. pr. Izabela Śmietało – Żegunia

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *