Psychoterapia pary metodą EFT – czym jest i kiedy się na nią zdecydować

Psychoterapia pary metodą EFT - czym jest i kiedy się na nią zdecydować

Wiele małżeństw z czasem zaczyna mieć problemy w swoich związkach. Niektóre z nich są dosyć szybko rozwiązywane, inne z kolei zaczynają narastać do takiego poziomu, kiedy konieczne staje się skontaktowanie z odpowiednim specjalistą – psychologiem lub psychoterapeutą.

Pary często przez jakiś czas próbują poradzić sobie samodzielnie, podejmują różne działania na rzecz poprawy sytuacji, inne związki nie podejmują takich prób, licząc, że może problem sam się jakoś rozwiąże. Obie sytuacje mogą się w końcu zakończyć dużym kryzysem. Dlatego też opierając się na moim doświadczeniu, śmiało mogę powiedzieć, że lepiej chuchać na zimne i przyjść do specjalisty, gdy problemy nie są jeszcze zbyt nasilone, niż wtedy gdy związek wisi już na ostatnim włosku. Poradzenie sobie z nagromadzonymi przez lata problemami oraz z tak dużym kryzysem z tego wynikającym może być bardzo trudny do zrealizowania, lub wręcz niemożliwy.

Jedną z form pomocy dla par jest psychoterapia par metodą EFT (metoda skoncentrowana na emocjach).

Psychoterapia par – kiedy się na nią zdecydować?

Od skuteczności prowadzonych działań zależy przede wszystkim podejście samej pary, która decyduje się poddać psychoterapii. Im więcej zaangażowania i chęci pracy nad sobą i związkiem, tym lepiej to wróży. Na psychoterapię warto się zgłosić wtedy, kiedy zaczynają narastać konflikty i nie widzi się sposobu na ich zażegnanie między sobą. Psychoterapia pary może się także okazać potrzebna w przypadku, kiedy oboje lub jedna ze stron związku ma za sobą trudne doświadczenia w funkcjonowaniu i relacji z kimś z przeszłości, na przykład rodzicem.

Może to wynikać z osobistych doświadczeń, ale również z obserwacji swojej rodziny pochodzenia, w której dochodziło do destrukcyjnych zachowań, może to dotyczyć na przykład rodziców, dziadków, krewnych lub też związków, jakie oni tworzyli.

O relację partnerów między sobą trzeba nieustannie dbać i pielęgnować ją. Jeśli zaniedbuje się utrzymywanie pomiędzy sobą odpowiedniego poziomu bliskości i czułości, relacja może słabnąć, a partnerzy zaczynają oddalać się od siebie. Mówi się, że małżeństwa nie umierają nagle, najpierw długo chorują.

Może to skutkować między innymi tym, że specyficzny żar i zauroczenie odczuwane na samym początku związku mija i zaczyna pojawiać się rutyna, która zdaje się dla wielu frustrująca. To z kolei może prowadzić do rozczarowań, osamotnienia i różnorodnych konfliktów na tym tle. W takich sytuacjach, jeśli jest się zdecydowanym na odbudowanie i utrzymanie relacji, także warto zgłosić się do odpowiedniego specjalisty, który pomoże nam nauczyć się dbać o wspólne gesty i celebracje, aby zapobiegać oddalaniu się od siebie.

Często w małżeństwach dzieje się tak, że trudności, które się pojawiają, nie są dla nas do końca jasne. Dwoje ludzi wie, że cierpi, ale niekoniecznie wie, co jest tego powodem i o co właściwie nam chodzi. W takiej sytuacji terapeuta również może okazać się pomocny w zlokalizowaniu i nazwaniu doświadczanych trudności, w taki sposób, że staje się to dużo bardziej klarowne. Dzieje się to dzięki dotarciu do ukrytych głębiej znaczeń, potrzeb i emocji, których nie wypowiadamy wobec siebie wprost, zamiast tego atakujemy i oskarżamy się nawzajem, wykrzykując do siebie swoje bóle i żale. Niestety nie tędy droga, tym sposobem nie odnajdziemy porozumienia. Bowiem, żeby się porozumieć, potrzeba po pierwsze dotrzeć do tego o co naprawdę nam chodzi, nauczyć się komunikować to w taki sposób, aby nie oskarżać oraz nauczyć się słuchać swojego partnera. Relacja to dwie osoby, jeśli nie znajdzie się miejsce na nich oboje i na to o co im obojgu chodzi i czego od siebie nawzajem potrzebują, to o dobry kontakt może być bardzo trudno. Pamiętajmy, że im czegoś jesteśmy bardziej świadomi, tym łatwiej idzie nam dokonywanie wszelkich zmian.

Na czym polega metoda EFT?

Jest to metoda pracy z parą skoncentrowana na emocjach (używa się jej także w pracy indywidualnej oraz z rodzinami). Jej twórcą jest kanadyjka psycholog i terapeutka par Dr. Sue Johnson, która w opracowywaniu tej metody pracy inspirowała się badaniami o teorii przywiązania psychoanalityka Johna Bowlby’ego. Ważnym celem tej terapii jest dotarcie, przeżycie, zrozumienie oraz zakomunikowanie partnerowi swoich emocji i potrzeb wobec niego. Ważna jest także umiejętność słuchania swojego partnera, kiedy on zechce podzielić się z nami tym, co się z nim dzieje a także zauważanie, jak pewne podejmowane przez nas działania i zachowania wpływają na funkcjonowanie związku. Dlatego podczas stosowania metody EFT w psychoterapii par, pary uczą się:

  • zauważania pewnych negatywnych wzorów zachowań, a także rozpoznawania ich wpływu na funkcjonowanie związku. W terapii EFT mówi się o tańcu przywiązania, którzy tańczą wspólnie partnerzy. Kiedy robią to tak, że kończy się niezrozumieniem i złością, to znaczy, że tańczą do nieodpowiedniej muzyki. W terapii uczymy się ją zmieniać. Muzyką są tu emocje;
  • wyrażania emocji, potrzeb, pokazywania wrażliwej części własnego ja. Ważną kwestią jest tu zaufanie, tak, aby uczyć się odsłaniać się emocjonalnie przed swoim partnerem, co dla wielu osób jest niezwykle trudne i nawet nie są świadomego tego, jak chowają się ze swoimi emocjami (co często wywołuje niezrozumienie i ból u drugiego partnera oraz podejmowanie prób dotarcia do niego);
  • reagowania, jak i dopasowywania się w pewnych obszarach do funkcjonowania partnera;
  • budowania bezpiecznej więzi z partnerem;
  • budowania nowych wzorców miłości i więzi (szczególnie kiedy nie mamy dobrych wzorców dotyczących budowania relacji, dbania o uczucie oraz kiedy nie mamy bezpiecznego stylu więzi i przywiązania, ponieważ nie nawiązaliśmy takiej w dzieciństwie z naszym opiekunem);
  • nauki rozmowy o doznanych krzywdach oraz przebaczania (często, zamiast mówić o swoich uczuciach i pozostawiać na to samo przestrzeń dla partnera to krzyczymy, oskarżamy, krytykujemy, nie dając drugiej osobie dojść do głosu i tym samym pozwolić jej zareagować i ukoić nasze zranienie).

Jak to działa? Od czego zaczyna się psychoterapia?

Pierwszy kontakt pary ze specjalistą to spotkania konsultacyjno-diagnostyczne, które umożliwiają rozpoznanie problemów, z którymi zgłasza się para. Rozmowa dotyczy także historii związku, relacji z rodzicami w dzieciństwie, naszych przekonań i wzorców wyniesionych z domu rodzinnego, problemów, z którymi zmaga się para. W przypadku, kiedy specjalista stwierdzi, że podjęcie terapii na ten moment jest zasadne, zawierany jest kontrakt na prowadzenie działań psychoterapii pary. Zazwyczaj sesje odbywają się mniej więcej raz na tydzień lub na dwa tygodnie, a czas jednej z nich wynosi od godziny do półtorej godziny.

Ile czasu trwa psychoterapia pary metodą EFT?

Przede wszystkim zależy to od rodzaju, a także natężenia problemów, z którymi zgłasza się para. Zakłada się średnio, że proces realizacji celów zawieranych przy użyciu omawianej metody powinien zająć około 20 sesji.

Czasami zdarza się, że problemy, z którymi zgłaszają się partnerzy wymagają zupełnie innej formy pomocy niż ta wynikająca ze stosowania metody EFT, wtedy też specjalista informuje o tym parę i kieruje ich w odpowiednie miejsce, gdzie mogą uzyskać odpowiednią dla siebie pomoc.

Autor: Justyna Kruszewska – Psychoterapia i Rozwój Osobisty

www.facebook.com/KruszewskaPsychoterapia/

Źródło fot. Pixabay

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *