PUP Białystok przyjmuje wnioski na prace interwencyjne

PUP Białystok przyjmuje wnioski na prace interwencyjne

Ruszamy z programami i projektami na aktywizację osób bezrobotnych i pomoc pracodawcom z naszego regionu. Bieżący rok rozpoczęliśmy realizacją 2 programów skierowanych do osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Pierwszy projekt „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V)” adresowany jest do osób powyżej 30 roku życia w tym osób długotrwale bezrobotnych (osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy) i osób o niskich kwalifikacjach ( osoby mające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie).

Drugi projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok” adresowany jest do osób bezrobotnych do 30 roku życia w tym osób długotrwale bezrobotnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i o niskich kwalifikacjach. Wszyscy uczestnicy projektu muszą należeć do tzw. grupy NEET czyli osób niezatrudnionych, nie uczących się w systemie edukacyjnym oraz nie biorących udziału w żadnym szkoleniu.

Obecnie przyjmujemy wnioski na prace interwencyjne. Mówiąc językiem mniej urzędowym to znaczy Urząd może zwrócić pracodawcy część kosztów poniesionych za zatrudnioną osobę bezrobotną tj. pokryć część kosztów wynagrodzenia i składki ZUS za zatrudnionego pracownika.

Aby pracodawca mógł skorzystać z tej formy pomocy musi złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o organizację prac interwencyjnych do PUP w Białymstoku. Na rozpatrzenie wniosku mamy do 30 dni. Jeśli decyzja jest pozytywna pracodawca otrzymuje refundację kosztów przez 6 miesięcy w kwocie 980 zł miesięcznie. Warunkiem jaki pracodawca powinien spełnić to po okresie refundacji utrzymać zatrudnienie przez okres mni. 3 miesięcy w ramach własnych środków. Reasumując, pracodawca zatrudnia bezrobotnego przez 9 miesięcy przy czym przez 6 otrzymuje refundację w kwocie 980 zł. miesięcznie. Tym instrumentem pomagamy pracodawcy zmniejszyć koszty utrzymania pracownika.

Z prac interwencyjnych w br. mogą skorzystać wyłącznie osoby po 50 roku życia (założenia projektu obejmują 100 osób) oraz osoby do 30 r. ż nie uczące się nie szkolące się i długotrwale bezrobotne.

Wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej i przyjmowane są w siedzibie Urzędu w pok. 309A na III p. Jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości w związku z wypełnieniem dokumentu bardzo chętnie odpowiemy na pytania ale nie pomagamy przy wypełnianiu wniosków.

Materiały Organizatora.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *