PUP w Białymstoku przyjmuje wnioski od pracodawców chcących zorganizować staż

PUP w Białymstoku przyjmuje wnioski od pracodawców chcących zorganizować staż

W bieżącym roku realizujemy 2 programy skierowane do osób bezrobotnych z naszego regionu znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Oba projekty finansowane są ze środków EFS i skierowane są do osób długotrwale bezrobotnych tj pozostających bez zatrudnienia przez min. 12 miesięcy.

Obecnie przyjmujemy wnioski od pracodawców chcących zorganizować staż w swojej firmie. Staż finansowany z urzędu pracy to szansa dla pracodawcy na wdrożenie do pracy w firmie nowej osoby bez ponoszenia kosztów jej wynagrodzenia ponieważ stypendium wypłaca Urząd.

Osoba bezrobotna w trakcie odbywania stażu może zdobyć bezcenne doświadczenie zawodowe oraz nowe umiejętności. Staż to doskonała okazja do zdobycia nowych kwalifikacji przez osoby, które wkraczają na rynek pracy, które wypadły z rynku pracy, pracowały kilkanaście lat w jednej firmie na jednym stanowisku pracy lub czują się niepewnie po przerwie związanej z opieką nad osobą zależną.

Jak ubiegać się o staż?

  • pracodawca zamierzający zorganizować staż; składa wniosek o zorganizowanie stażu do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku ( do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.bialystok.praca.gov.pl lub w jego siedzibie w pok. 309 );
  • staż odbywa się na podstawie programu określonego przez pracodawcą;
  • organizator nie ponosi kosztów organizacji stażu a bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, to jest ok. 1 017 zł brutto, wypłacanego przez Urząd.

Do realizacji przyjmowane są wnioski, organizatorów, którzy zobowiązują się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu, na okres min. 3 miesięcy.

Jeśli pojawiają się wątpliwości, możemy to skonsultować. Pracownicy Urzędu odpowiadają na wszelkie wątpliwości związane z wypełnieniem wniosku natomiast nie pomagają przy jego wypełnianiu.

Informacja prasowa. Źródło Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *