Wywiad z kierownikiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Białymstoku.

Dzięki uprzejmości MOPR Białystok, Obcasom Podlasia wywiadu udzielił Wojciech Jocz kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Białymstoku. Placówka jest prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Podstawowym zadaniem ośrodka jest podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji nagłego lub przewlekłego kryzysu.

OP. Jakie są podstawowe zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej?

WJ. Do podstawowych zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy prowadzenie interwencji w stosunku do osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Ośrodek prowadzi całodobowe dyżury interwencyjne we wszystkie dni w roku. Osoby potrzebujące mogą dzwonić i uzyskać pomoc przez telefon bądź przyjść osobiście na ul. Włókienniczą 7. Ponadto prowadzimy terapię krótkoterminową dla osób będących w sytuacji kryzysowej, a także udzielamy schronienia w hostelu.

OP. Kto może skorzystać z pomocy oferowanej przez placówkę(czy mogą to być osoby tylko z Białegostoku czy z mniejszych miejscowości z powiatu)?

WJ. Jesteśmy placówką prowadzoną przez MOPR Białystok, czyli świadczymy pomoc mieszkańcom Białegostoku. Interwencja kryzysowa jest prowadzona przez powiaty.
Zwykle tego rodzaju ośrodki lub punkty interwencji kryzysowej są prowadzone przez Starostwa Powiatowe lub przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

OP. Ośrodek oferuje całą gamę form pomocy jak to wygląda w praktyce, gdy zgłasza się do Was ofiara przemocy w rodzinie np. matka z dwójką dzieci, która wyszła z domu tak jak stała i nie może tam wrócić?

WJ. Cały proces pomocy takiej osobie zwykle zaczyna się od tego, że zgłasza ona wystąpienie przemocy do odpowiednich służb, na policję bądź do jednostki pomocy społecznej. Podejmowane są wówczas działania w stosunku do sprawcy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy. Jednak, jeśli w danej chwili nie ma takiej możliwości, często osoby dotknięte przemocą zgłaszają się do nas, wówczas staramy się zapewnić kompleksową pomoc tej osobie zaczynając od zapewnienia jej bezpieczeństwa. Możemy udzielić jej schronienia w hostelu dla kobiet i kobiet z dziećmi. Mieszkanki mogą korzystać z kuchni, świetlicy, placu zabaw. Muszą też same zadbać o to, aby mieć środki na wyżywienie, spełniając odpowiednie warunki mogą skorzystać z pomocy społecznej oferującej różnego rodzaju zasiłki. Bardzo ważną rzeczą jest też, że również udzielamy pomocy psychologicznej. Często taka osoba ma problem z tym, żeby poradzić sobie sama ze swoimi emocjami. Zapewniamy również poradnictwo prawne, socjalne i w miarę potrzeby pedagogiczne. Istnieje też możliwość uczestniczenia w spotkaniach grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą. W zależności od sytuacji i decyzji takiej osoby może ona skorzystać z różnych form pomocy.

OP. Czy osoba decydująca się zacząć „nowe życie „, może liczyć na wsparcie Ośrodka Interwencji Kryzywsowej np. przy szukaniu pracy, mieszkania?

WJ. Tak, właśnie po to jesteśmy, żeby zaoferować taką pomoc z tym, że staramy się robić to w ten sposób, że przedstawiamy różne możliwości, wskazujemy różne miejsca gdzie można zdobyć nowe kwalifikacje, poszukać pracy, mieszkania. Staramy się stworzyć taką możliwość, żeby osoby te same o sobie decydowały, poprzez co podnosi się też ich własna samoocena.

OP. Często niestety słyszymy o tym, że pomimo wsparcia taka osoba decyduje się na powrót do domu czy w takim przypadku w dalszym ciągu może liczyć na pomoc ze strony Ośrodka?

WJ. Oczywiście, nadal mogą korzystać z naszej pomocy, tak jak korzystały z niej będąc tutaj w hostelu. Oprócz tego zwykle w tym czasie wraz z naszą pomocą zostały podjęte jakieś działania, które w pewien sposób zmieniają ich sytuacją na korzystniejszą niż była na początku. Przede wszystkim, jeśli została zgłoszona przemoc to nastąpiło wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”. W ramach tej procedury jest monitorowana sytuacja w jej domu.  Wówczas przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za wszczęcie tej procedury składają wizyty w środowisku domowym sprawdzając czy nie dochodzi tam do incydentów związanych z przemocą. Zwykle jest to pracownik socjalny lub Policja. Czasami w zależności od sytuacji bywa tak, że zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, został wydany zakaz zbliżania się lub nakaz opuszczenia mieszkania dla sprawcy tym samym sytuacja osoby pokrzywdzonej już jest znacznie lepsza. Z tym, że osoba ta decyduje o swoim losie, jeśli podejmie decyzję o powrocie do swego mieszkania to wszystkie służby starają się, aby czuła się tam bezpieczna, aby jej prawa nie były w żaden sposób naruszane przez domowników.

OP. Dlaczego osoby będące ofiarami przemocy często dopiero po latach decydują się to przerwać?

WJ. Jest to zjawisko złożone, owszem czasami decydują się przerwać to dość wcześnie, jednak często jest tak, że trwa to bardzo długo nawet kilkanaście lat. Najważniejsze jednak jest to, że zebrały siły do tego, aby zmienić swoją sytuację i to jest podstawa do tego, żeby w którymś momencie życia dokonała się taka zmiana. Przyczyny są różne zwróciłbym uwagę na pewien dynamizm tego zjawiska przemocy, które zwykle zaczyna się od jakiś incydentów najczęściej bagatelizowanych. Jest nadzieja, że sytuacja się zmieni, po takim zdarzeniu osoba, która stosowała przemoc jest miła, przeprasza usypiając w ten sposób czujność. Z czasem incydenty są coraz częstsze i silniejsze, a ofiara ma coraz mniej sił, żeby się bronić. To jest takie błędne koło, które się toczy i z czasem jest trudniej wyrwać się z niego przerywając ten bieg zdarzeń. Warto zwrócić uwagę, że często pojawiają się pewne stereotypy społeczne, które wpływają na nasze wyobrażenie jak ma być pełniona rola żony, męża. I nieraz te wyobrażenia mogą utrudniać nam przerwanie tego i nie godzenie się na przemoc.

OP. Coraz częściej mówi się, że ofiarami przemocy w rodzinie są nie tylko kobiety i dzieci, ale również mężczyźni czy zdarzają się też takie przypadki?

WJ. Statystycznie rzecz ujmując to najczęściej ofiarami przemocy są kobiety jednak należy zwrócić uwagę na to, że rola sprawcy i ofiary nie jest przypisana do płci. Mamy wiele sytuacji, że również kobiety są osobami stosującymi przemoc w stosunku do osób w swojej rodzinie. Częściej w stosunku do osób starszych, chorych i dzieci, rzadziej w stosunku do męża. Jest to kwestia wstydliwa dla mężczyzn, dlatego zdajemy sobie sprawę, że jest to przez nich ukrywane. Jednak najczęściej w sytuacjach małżeńskich to kobiety są osobami doświadczającymi przemocy. Bardzo często tej przemocy towarzyszy problem nadużywania alkoholu. Osoba stosująca przemoc zazwyczaj próbuje to usprawiedliwiać właśnie nadużywaniem alkoholu.

OP. Czy w naszym regionie problem przemocy domowej stanowi duży problem?

WJ. Trudno jest to bardzo precyzyjnie określić na pewno przemoc domowa jest realnym faktem, bo zgłasza się do nas bardzo dużo osób, które tego doświadczają. Rocznie przyjmujemy ponad 2 tysiące osób, z czego zdecydowana większość są to osoby zgłaszające problem konfliktów małżeńskich albo problem przemocy. Jeśli chodzi o samą procedurę „Niebieskie Karty” to w ubiegłym roku była ona prowadzona w ponad ośmiuset środowiskach rodzinnych. Warto zwrócić uwagę na to, ze przemoc w rodzinie czasami jest mylona z konfliktem małżeńskim lub rodzinnym jednak w tym przypadku jest zachowana jakaś równowaga sił natomiast w przypadku przemocy ktoś w sposób świadomy narusza czyjeś dobra chcąc podporządkować sobie drugą osobę.

OP. Czy w ostatnich latach świadomość kobiet odnośnie pomocy, jaką mogą uzyskać w ramach działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej,  w ciężkich sytuacjach wzrosła i chętniej z niej korzystają?

WJ. Mam wrażenie, że rośnie i to bardzo szybko. Zmienia się to podejście wśród osób, które do nas przychodzą widzimy, że są bardziej świadome tego. Dzieje się tak za pomocą kampanii społecznych zarówno tych ogólnopolskich jak i lokalnych. Przyczyniają się też do tego mas media nagłaśniające takie sytuacje. Zmieniają się też przepisy prawne regulujące przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, które stwarzają większe możliwość skutecznej ochrony osobom doświadczającym przemocy. Czasami problemowi przemocy towarzyszą sytuacje. Ośrodek udziela pomocy również osobom, u których pojawiły się myśli lub próby samobójcze, problem żałoby, osamotnienia, osierocenia, w sytuacjach, kiedy ktoś uczestniczył w wypadkach, katastrofach komunikacyjnych. Prowadzone są u nas również, różnego rodzaju grupy np. grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy, grupa socjoterapeutyczna dla dzieci w wieku 8-12 lat. Prowadzimy również warsztaty dla młodzieży na temat radzenia sobie ze stresem, mamy również szkołę dla rodziców o celach profilaktycznych. Są też grupy dla osób stosujących przemoc, mające na celu zmianę zachowania poprzez realizację programu korekcyjno -edukacyjnego. Udzielamy pomocy o każdej porze dnia i nocy we wszystkie dni w roku.

Dziękujemy.
Obcasypoldasia.pl

Pozostałe artykuły NIE JESTEŚ SAMA

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *